SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 18.06.2024

 

O Z N A M

 

V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

27.6.202410:00 h v priestoroch obecného úradu.

 

Program:

 

 1. Otvorenie.
 2. Prerokovanie programu zasadnutia.
 3. Kontrola uznesení.
 4. Prerokovanie:
 • Záverečný účet Obce Úhorná za rok 2023 + správa HK ku záverečnému účtu.
 • Výročná správa Obce Úhorná za rok 2023.
 • Čerpanie rezervného fondu.
 • Žiadosť o dotáciu – hasičský tábor.
 1. Rôzne:
 • Aktuálne informácie.
 • Iné.
 1. Návrh na uznesenia.
 2. Záver.

 

§ 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

„Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.“

 

V Úhornej dňa 18.06.2024.

 

Roman König

starosta obce

 

 


Zoznam aktualít: