SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Modernizácia a prestavba hygienických priestorov kultúrneho domu v obci Úhorná

 27.07.2021

Podrobnosti v časti "dokumenty" - "ostatné dokumenty"

https://www.uhorna.sk/files/2021-07-27-103326-Projekt_MAS.pdf

 

Názov projektu:                     

Modernizácia a prestavba hygienických priestorov kultúrneho domu v obci Úhorná

Program:                                  Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom:      Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Cieľ projektu:                                 Cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok pre komunitnú a spolkovú činnosť s významným pozitívnym vplyvom na miestny rozvoj a zlepšenie podmienok pre využitie objektu osobami so zníženou schopnosťou pohybu

Výška NFP:                              32 035,66 EUR

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

www.apa.sk

 

 

 

Projekt podporený prostredníctvom výzvy MAS_019/7.4/2 vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou HNILEC, o.z. na základe  „Stratégie CLLD územia MAS HNILEC“; www.mashnilec.sk

 

Cieľom predkladaného projektu Modernizácia a prestavba hygienických priestorov kultúrneho domu v obci Úhorná je skvalitnenie verejnej infraštruktúry a zlepšenie kvality života miestnych obyvateľov, s priamym dopadom na zvýšenie atraktivity obce, podporu ekonomického rozvoja a rozvoj miestnej komunity.

 

Ciele projektu:

·         vytvorenie vhodných podmienok pre komunitnú a spolkovú činnosť s významným pozitívnym vplyvom na miestny rozvoj

·         zlepšenie podmienok pre využitie objektu osobami so zníženou schopnosťou pohybu ( ZŤP).

Špecifický cieľ:

·         prostredníctvom zlepšenia technického stavu a využiteľnosti budovy kultúrneho domu, skvalitnenie hygienickej a tepelnej pohody užívateľom KD a v neposlednom zlepšenie technického stavu a využiteľnosti budovy kultúrneho domu,

 

 

Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu vstupných a hygienických priestorov kultúrneho domu. Navrhovanou prestavbou sa nezasahuje do nosných konštrukcií a nezasahuje sa ani do jej exteriérového vzhľadu. Navrhované práce sa budú odohrávať výlučne v interiéry budovy formou „udržiavacích prác“, ktoré budú pozostávať z:

-          oprava a výmena nenosných vnútorných priečok

-          oprava a výmena omietok, obkladov stien, podláh, výplní stavebných otvorov

-          výmena a doplnenie rozvodov vody, kanalizácie, vykurovania a elektroinštalácie - pričom sa rešpektuje existujúce napojenie objektu na inžinierske siete a tento stav sa prestavbou meniť nebude

-          výmena a doplnenie zriaďovacích predmetov - toalety

V súčasnosti toalety nevyhovujú základným typologickým požiadavkám - existujúce priestory toaliet sú úzke, umývadlá nie sú vybavené teplou vodou. Navrhovanou prestavbou sa tieto nedostatky odstránia a navyše bude doplnené WC pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu (ZŤP) a orientácie a samostatná komora upratovania pre tieto priestory.

Nové dlažby a obklady sú navrhnuté v kombinácii sivej dlažby a svetlosivom obklade. Výplne stavebných otvorov a WC kabíny sú navrhnuté v odtieni - bielený dub 

 


Zoznam aktualít: