SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 149)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
AS23-1/2024 - Magna Energia 2024 Dodávka elektriny 2024 Odb.: Obec Úhorná
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
16 €
EI1-2/2023 Zber a odvoz KO+BRO Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Brantner Nova, s.r.o.
0 €
EI1-3/2023 Prevádzka funkčného systému triedeného zberu Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ELEKOS
0 €
AS27-9/2023 Elektronická pečať Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
AS27-8/2023 - kvalifikované služby Kvalifikované dôveryhodné služby Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
AS27-7-/2023 web gis Geografický informačný systém Odb.: Obec Úhorná
Dod.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
29 €
ID/55/2023 - AS5-1/2023 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Košický samosprávny kraj
1 000 €
AS27-6/2023 Kombinovaná hudobná produkcia Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
100 €
AS27-5/2023 Zhotovenie web stránky Odb.: Obec Úhorná
Dod.: webex.digital s.r.o.
24 €
AS27-4/2023 Brantner - Tajch Tag 13 Prenájom reklamnej plochy Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100 €
AS27-3/2023 - Geodeticca/Tajch 13 Reklamný panel - Tajch Tag 13 Odb.: Obec Úhorná
Dod.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
100 €
AS27-3/2018/2023-1 Dodatok č. 2 osobny udaj Výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Úhorná
Dod.: osobnyudaj.sk
27.60 €
AS5-1/2023 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ZO SZZP v Smolníku
50 €
AS27-2/2023 - DEUS - prevod techniky Prevod výpočtovej techniky do vlastníctva obce Odb.: Obec Úhorná
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0 €
AS27-1/2023 SOZA bál- VP/23/04706/001 Použitie hudobných diel Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
0 €
Dodatok č. 12 k Zmluve 1/GL/2007 Zber, preprava a zneškodňovanie KO Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Brantner Nova, s.r.o.
0 €
AS27-13/2022 UPSVaR § 12 Menšie obecné služby pre obec Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ÚPSVaR
0 €
AS27-12/2022 UPSVaR § 10 Menšie obecné služby pre obec Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ÚPSVaR
0 €
AS27-7/2022 verejné osvetlenie - Dodatok č. 1 Poskytovanie verejného osvetlenia Odb.: Obec Úhorná
Dod.: VSD a.s.
155.50 €
0891/2022, AS23-1/2022 - Magna Energia 23 Dodávka elektriny 2023 Odb.: Obec Úhorná
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
0.25 €
Generované portálom Uradne.sk