SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Ochrana lesov pred požiarmi

 22.03.2023

  Ochrana  lesov   

  pred požiarmi

Jarné mesiace sú obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov a narastá počet požiarov najmä v prírodnom prostredí. V drvivej väčšine týchto požiarov sú hlavným iniciátorom ľudia, ktorí častokrát porušujú zákon o ochrane pred požiarmi, a to svojím nezodpovedným a ľahkovážnym konaním. Tým hlavne ohrozujú svoje okolie, prírodu a v neposlednom rade aj seba. Treba si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je intenzívne a ich likvidácia je náročná a zdĺhavá, najmä vtedy, ak ide o neprístupný terén, nedostatočné a nevhodné vodné zdroje, ktoré by pomohli urýchliť likvidáciu požiaru. V takom prípade sa musí nasadiť väčšie množstvo zasahujúcich príslušníkov a prostriedkov.  S likvidáciou lesných požiarov sú spojené aj veľké finančné náklady, ktoré súvisia s obnovou takto zničeného prírodného prostredia. Podľa štatistických výkazov medzi najčastejšie príčiny vzniku takýchto  požiarov sú najmä vypaľovanie trávy a suchých porastov, zakladaním ohňov v prírode a manipulácia s otvoreným ohňom. Na základe uvedených skutočnosti Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi odporúča dodržiavať tieto zásady:

 • Zakladať oheň v prírode len na miestach, ktoré sú na to určené a sú zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa.
 • Dodržiavať príslušné príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do lesa.
 • Nenechávať deti bez dozoru pri ohnisku a nedovoliť im hrať sa so zápalkami.
 • Neodhadzovať neuhasené cigarety.
 • Presvedčiť sa, či je ohnisko uhasené, prípadne ho dodatočne zaliať vodou, alebo
  ho prekryť vrstvou zeminy.
 • V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakladanie ohňa zakázané.
 • Pri vzniku požiaru sa snažte konať s pokojom a rozvahou, vykonajte nevyhnutné opatrenia, t. j. pokúsiť sa ho v rámci svojich možností uhasiť, prípadne zamedziť jeho šíreniu.  
 • Požiar je potrebné ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov prípadne na tiesňovú linku Hasičského a záchranného zboru 150 alebo na tiesňovú linku integrovaného záchranného systému 112.
 • Dodržiavať zákaz vypaľovania trávy a porastov. Takéto porušenie zákona o ochrane
  pred požiarmi je možné sankcionovať pokutou až do výšky 331 € pre fyzické osoby a 16 596 € pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.

Zoznam aktualít: