Obec Úhorná rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Rozpočet na roky 2021, 2022 a 2023

 15.12.2020

Rozpočet Obce Úhorná 
na rok 2021, 2022 a 2023
schválený dňa ...12.2020, uznesenie č. ../2020/..
zostavený v hlavných katagóriách v zmysle uznesenia č. 15/2018/2
Bežné príjmy
 na schválenie  na vedomie
Rok: 2021 Rok: 2022 Rok: 2023
 EUR  EUR EUR
Kategória 100
Výnos dane z príjmov dane fyzických osôb poukázaných obci            42 690 €         42 690 €          42 690 €
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za psa
Daň za komu. odpady a drob. staveb. odp.
Príjmy z prenajatých pozemkov                 710 €              710 €              710 €
Príjmy z prenajatých budov
Ostatné poplatky
Poplatky a platby za predaj, úroky z vkladov
Vratky, dividendy
Kategória 300
Zo štátneho rozpočtu,ostatné verejné zdroje              2 220 €               50 €                50 €
Spolu 100+200+300            45 620 €         43 450 €          43 450 €
Kategória 400
Finančné operácie
Bežné výdavky 
Rok: 2021 Rok: 2022 Rok: 2023
 EUR  EUR EUR
Kategória 600
Spolu 600
Rozdiel: bežné príjmy - bežné výdavky            45 620 €         43 450 €          43 450 €
Kapitálové výdavky 
Rok: 2021 Rok: 2022 Rok: 2023
 EUR  EUR EUR
Kategória 700
Kapitálové výdavky
V Úhornej dňa 
Roman König
starosta obce

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár