Obec Úhorná rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 17.06.2020

O Z N A M 
V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 
17.06.2020 o 14:00 h v priestoroch obecného úradu.
Vstup na zasadnutie povinne s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šatka), dezinfekcia rúk pri vstupe do priestorov obecného úradu, rešpektovanie pokynov na rozmiestnenie zúčastnených – vzdialenosť medzi zúčastnenými min. 2 metre.
Program:
1. Otvorenie.
2. Prerokovanie programu zasadnutia.
3. Kontrola uznesení.
4. Prerokovanie:
- Záverečný účet obce za rok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky k ZÚ
- Individuálna výročná správa za rok 2019
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
5. Rôzne:
- Tajch Tag 12. ročník
6. Návrh na uznesenia.
7. Záver.
§ 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
„Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.“
V Úhornej dňa 9. júna 2020.
Roman König
starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár