Obec Úhorná rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Návrh rozpočtu 2020,2021,2022

 13.12.2019

Návrh rozpočtu Obce Úhorná  

Názov:

Rozpočet Obce Úhorná na rok 2020, 2021 a 2022

Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa:          27.11.2019

Lehota na podanie pripomienok do:                      13.12.2019

Predkladateľ: Roman König, starosta obce                                  

::     e-mail: obec@uhorna.sk

               internetová stránka obce: www.uhorna.sk

É: 053/4897 203                 

È:     0908 440 928

›: Obecný úrad Úhorná

       Úhorná 29

               055 66  Smolník 

        

Rozpočet Obce Úhorná 
na rok 2020, 2021 a 2022
schválený dňa ..........., uznesenie č. 
zostavený v hlavných katagóriách v zmysle uznesenia č. 7/2014/2
Bežné príjmy
 schválené  na vedomie
Rok: 2020 Rok: 2021 Rok: 2022
 EUR  EUR EUR
Kategória 100
Výnos dane z príjmov dane fyzických osôb poukázaných obci            42 040 €         42 040 €          42 040 €
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za psa
Daň za komu. odpady a drob. staveb. odp.
Príjmy z prenajatých pozemkov                 660 €              660 €              660 €
Príjmy z prenajatých budov
Ostatné poplatky
Poplatky a platby za predaj, úroky z vkladov
Vratky, dividendy
Kategória 300
Zo štátneho rozpočtu,ostatné verejné zdroje                 130 €              130 €              130 €
Spolu 100+200+300            42 830 €         42 830 €          42 830 €
Kategória 400
Finančné operácie            17 480 €
Bežné výdavky 
Rok: 2020 Rok: 2021 Rok: 2022
 EUR  EUR EUR
Kategória 600
Spolu 600
Rozdiel: bežné príjmy - bežné výdavky            42 830 €         42 830 €          42 830 €
Kapitálové výdavky 
Rok: 2020 Rok: 2021 Rok: 2022
 EUR  EUR EUR
Kategória 700
Kapitálové výdavky            17 480 €
V Úhornej dňa .................
Roman König
starosta obce
Overovatelia:
Mária Brutovská
Ondrej Slavkovský

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár