Obec Úhorná rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Požiare v jarnom období

 29.03.2019

P  O  Ž  I  A  R  E

V   JARNOM OBDOBÍ

Jarné obdobie je už tradične spojené so zvýšeným výskytom požiarov suchých porastov a nárastom počtu lesných požiarov. Tieto požiare nie sú spôsobené len náhlou zmenou klimatických podmienok, ale predovšetkým neuváženou činnosťou nás ľudí, a to vypaľovaním suchej trávy, pálením haluziny, používaním otvoreného ohňa v prírode, t. j. pri zakladaní ohňa a fajčení v prírode, ktorou môže dôjsť k vzniku lesných požiarov. Lesné požiare sú obzvlášť nebezpečné, pretože pri ich likvidácii vznikajú rôzne komplikácie, ako napr. rozšírenie požiaru na veľké plochy, zlá dostupnosť terénu, nevhodné vodné zdroje a z toho dôvodu je potrebné nasadenie veľkého množstva síl a prostriedkov. Pri lesných požiaroch častokrát dochádzanie len k materiálnym škodám, ale aj k zraneniam a k stratám na životoch.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi Vám odporúča dodržiavať tieto zásady:

 • Zakladať oheň v prírode len na miestach, ktoré sú nato určené a sú zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa.
 • Dodržiavať príslušné príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnenépri vstupoch do lesa.
 • Nenechávať deti bez dozoru pri ohnisku.
 • Presvedčiť sa, či je ohnisko uhasené, prípadne hododatočne zaliať vodou, alebo ho prekryť vrstvou zeminy.
 • V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakladanie ohňa zakázané.
 • Dodržiavanie základných bezpečnostných pravidiel Vám zabezpečíVašu ochranu a ochranu okolitého prostredia.
 • Pri spozorovaní požiaru, ktorý je v počiatočnom štádiu,sa pokúsiť ho v rámci svojich možností uhasiť, prípadne zamedziť jeho šíreniu.
 • Požiar je potrebné ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov, alebo na tiesňovú linku Hasičského a záchranného zboru 112 alebo 150.
 • Dodržiavať zákaz vypaľovania trávy a porastov. Takéto porušenie zákona o ochrane
  pred požiarmi je možné sankcionovať pokutou až do výšky 331 € pre fyzické osoby a 16 596 € pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár