Úhornianske Fašiangy

 18.02.2023

P O Z V Á N K A

Obec Úhorná Vás pozýva

dňa

18.2.2023 od 15:00

na

Úhornianske Fašiangy

Program:

15:00

  • zraz pri požiarnej zbrojnici, odkiaľ začne pochod v maskách, ktorý prejde celou obcou

16:00

  • posedenie v kultúrnom dome s kultúrnym programom a konzumáciou občerstvenia – „čo kto prinesie“

Tešíme sa na Vašu účasť.

Roman König

starosta obce

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár