Stratégia integrácie MRK pre okres Gelnica 2019-2027

 10.01.2023

V časti "dokumenty" "ostatné dokumenty" sú zverejenené dokumenty týkajúce sa "Stratégie pre integráciku MRK v okrese Gelnica na obdobie rokov 2019-2027"

Dokumenty sú zverejnené na dobu 14 dní.

Písomné stanoviská zasielať na adresu:

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, 056 01 Gelnica

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár