Voľby do orgánov samosprávy 2022 - zapisovateľ

 29.10.2022

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

Voľby do orgánov samosprávy obcí – „2022“.

Ako starosta obce vymenúvam v zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za zapisovateľa miestnej volebnej komisie:

Mgr. Mikuláš Barna, Úhorná č. 101

Tel: 0905 899 239

e-mail: m_barna@centrum.sk, skola@zssmolnik.sk

Roman König

starosta obce

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár