Komunitný plán sociálnych služieb - Návrh na roky 2022 - 2027

 21.01.2022

Vážení občania,

     V rámci projektu „ Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica “ Operačného programu Efektívna verejná správa realizovaného mestom Gelnica, v súčasnosti prebieha proces prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb obce Úhorná v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z., o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je vypracovať návrh na skvalitnenie a postupné dobudovanie systému sociálnych služieb, ktorý bude zodpovedať potrebám obyvateľov našej obce.

     Na základe doteraz vykonaných činností bol vyhotovený:

Návrh "Komunitného plánu plánu sociálnych služieb obce Úhorná na roky 2022 - 2027".

Termín odovzdania písomných pripomienok je do 7.2.2022.

Pripomienky doručovať na:

obec@uhorna.sk, alebo Obecný úrad Úhorná, Úhorná 29, 055 66  Smolník

Ďakujeme za vašu spoluprácu a podnetné návrhy.

Návrh je umiestnený v časti "dokumenty" - "ostatné dokumenty"

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár