Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 137)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
AS5-1/2023 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ZO SZZP v Smolníku
50 €
AS27-2/2023 - DEUS - prevod techniky Prevod výpočtovej techniky do vlastníctva obce Odb.: Obec Úhorná
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0 €
AS27-1/2023 SOZA bál- VP/23/04706/001 Použitie hudobných diel Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
0 €
Dodatok č. 12 k Zmluve 1/GL/2007 Zber, preprava a zneškodňovanie KO Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Brantner Nova, s.r.o.
0 €
AS27-13/2022 UPSVaR § 12 Menšie obecné služby pre obec Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ÚPSVaR
0 €
AS27-12/2022 UPSVaR § 10 Menšie obecné služby pre obec Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ÚPSVaR
0 €
AS27-7/2022 verejné osvetlenie - Dodatok č. 1 Poskytovanie verejného osvetlenia Odb.: Obec Úhorná
Dod.: VSD a.s.
155.50 €
0891/2022, AS23-1/2022 - Magna Energia 23 Dodávka elektriny 2023 Odb.: Obec Úhorná
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
0.25 €
334166-2021 Dodatok 1 Poskytnutie úveru Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
200 €
AS4-2/2019/22-1 Modernizácia a prestavba hygienických priestorov kultúrneho domu v obci Úhorná Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SIMA Plus Krompachy,s.r.o.
39 246.77 €
1180/VSD/2022, AS27-10/2022,vsd-tajch tag Peňažný dar Odb.: Obec Úhorná
Dod.: VSD a.s.
700 €
AS27-5/2020/2022-2 Nájom OMV Odb.: Obec Úhorná
Dod.: PSBU obce Úhorná
0.29 €
AS27-9-/2022 Tajch Tag 12 Umiestnenie reklamného panelu Odb.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100 €
AS27-8/2022 - Tajch Tag 12 Hudobná produkcia Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
80 €
AS27-7/2022 verejné osvetlenie Služba osvetlenia obce Úhorná Odb.: Obec Úhorná
Dod.: VSD a.s.
178.80 €
AS27-6/2022-reklama Tajch Tag 12 Prenájom reklamnej plochy Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100 €
3/2022/3-1 predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Ing. Michal Sasák
36.96 €
AS14-1-/2022 pomoc UKRAJINA Riešenie humanitárnej krízy Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
500 €
3/2022/3 Predaj nehnuteľnosti Odb.: Ing. Michal Sasák
Dod.: Obec Úhorná
36.96 €
AS27-5/2020 - dodatok 1/2022 Nájom OMV Odb.: Obec Úhorná
Dod.: PSBU obce Úhorná
0.26 €
Generované portálom Uradne.sk

Archív zmlúv

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár