Obec Úhorná rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Ministerstvo financií SR
1988.00 €
menšie obecné služby Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
realizácia aktivačnej činnosti - § 12 Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
doména,webhosting Odb.: Obec Úhorná
Dod.: webex.digital s.r.o.
144.00 €
Vstupný drevený prístrešok Odb.: Obec Úhorná
Dod.: DREVODOM Spiš VIMPERBO, s.r.o.
3453.52 €
Zateplenie fasády obecného úradu Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Murárske práce Krompaský Ľubomír
16362.00 €
Bleskozvod na budovu kultúrneho domu Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Berník Ján
3346.69 €
nájom OMV Odb.: Obec Úhorná
Dod.: PSBU obce Úhorná
0.24 €
Zmluva o poskytovaní služieb na úseku odpadového hospodárstva Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ODPADservis s.r.o.
48.00 €
Výmena strešnej krytina - Obecný úrad Odb.: Obec Úhorná
Dod.: STREŠNÉ CENTRUM - Šuňavský, s.r.o.
7211.00 €
Náklady na triedený zber v obci Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
2682.18 €
Licencia - podujatie so živou hudbou Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
0.00 €
Odchyt psov na území obce Odb.: Obec Úhorná
Dod.: TD, s.r.o.
120.00 €
Ceny za zber,prepravu a zneškodnenie KO,VO, NO Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
Licencia - podujatie so živou hudbou Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
39.60 €
Modernizácia a prestavba hygienických priestorov kultúrneho domu Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SIMA Plus Krompachy,s.r.o.
40096.80 €
Dôveryhodné služby - kvalifikovaná elektronická pečať Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Disig, a.s.
100.80 €
Oprava miestnej komunikácie Odb.: Obec Úhorná
Dod.: STRABAG, s.r.o.
1513.70 €
Oprava miestnej komunikácie Odb.: Obec Úhorná
Dod.: STRABAG, s.r.o.
18620.40 €
Predĺženie záväzku do 17.7.2023 Odb.: Obec Úhorná
Dod.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
29.40 €
Prenájom reklamnej plochy Odb.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Prenájom reklamnej plochy Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Licencia - podujatie so živou hudbou Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
80.40 €
audit účtovnej závierky 2018 Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Ing. Vladimír Vaščák
450.00 €
Tajch Tag 11. - reklamná plocha Odb.: STATSTAV s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Nájom pozemkov za odplatu. Odb.: Poľnohospodárske družstvo Helcmanovce
Dod.: Obec Úhorná
7.66 €
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Úhorná
Dod.: osobnyudaj.sk
24.00 €
poskytovanie hlasových služieb Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Úhorná
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
159.55 €
zber,preprava a zneškodnenie KO Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Úhorná
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
63.20 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Úhorná
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
0.00 €
Vyhotovenie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Tatra Ateliér, s.r.o.
2950.00 €
Spoločné verejné obstarávanie Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Komunál - Servis, s.r.o.
60.00 €
Prenájom reklamnej plochy Odb.: STATSTAV s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Súhlas - licencia podľa § 19 ods. 4 prísm. f) Autorského zákona Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
0.00 €
Prenájom reklamnej plochy Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Prenájom priestoru na reklamný panel Odb.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
audit účtovenej závierky a súladu výročnej správy Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Ing. Vladimír Vaščák
400.00 €
ochrana osobných údajov Odb.: Obec Úhorná
Dod.: osobnyudaj.sk
24.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Slovenský rybársky zväz vo Švedlári
Dod.: Obec Úhorná
50.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Úhorná
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
0.00 €
Popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
Súhlas - licencia podľa § 19 ods. 4 prísm. f) Autorského zákona Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
122.40 €
Bezodplatné vytvorenie a vedenie Klientskeho konta Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
0.00 €
program - správa registratúry Odb.: Obec Úhorná
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
19.80 €
Súhlas - licencia podľa § 19 ods. 4 prísm. f) Autorského zákona Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
39.60 €
zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Slovenský rybársky zväz vo Švedlári
Dod.: Obec Úhorná
50.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
zber do veľkoobjemových kontajnerov Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
Súhlas - licencia podľa § 19 ods. 4 prísm. f) Autorského zákona Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
80.40 €
Prenájom reklamnej plochy na akcii 9. ročník Tajch Tag Odb.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Prenájom reklamnej plochy na akcii 9. ročník Tajch Tag Odb.: STATSTAV s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Prenájom reklamnej plochy na akcii 9. ročník Tajch Tag Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Audit účtovnej závierky, audit výročnej správy Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Ing. Vladimír Vaščák
400.00 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Úhorná
Dod.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
24.50 €
zabezpečenie činností najmä na základe § 81 od. 7 a 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch Odb.: Obec Úhorná
Dod.: HU IRON s.r.o.
0.00 €
Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Úhorná na roky 2016-2022 Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ARTCOMP, s.r.o.
990.00 €
Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Úhorná
Dod.: H+EKO, spol. s r.o., Košice
0.00 €
nakladanie s použitými batériami a akumulátormi Odb.: Obec Úhorná
Dod.: AKU-TRANS spol. s r.o.
0.00 €
Udelenie súhlasu-licencie v zmysle autorského zákona Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
80.40 €
Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
Umiestnenie reklamného panelu Odb.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Základná škola s materskou školou v Smolníku
Dod.: Obec Úhorná
200.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Slovenský rybársky zväz vo Švedlári
Dod.: Obec Úhorná
50.00 €
Prenájom reklamnej plochy Odb.: STATSTAV s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Prenájom reklamnej plochy Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
doména,webhosting,záloha stránky,podpora Odb.: Obec Úhorná
Dod.: webex media, s.r.o.
12.00 €
web stránka obce Odb.: Obec Úhorná
Dod.: wbx, s.r.o.
250.00 €
prevádzka miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
Výkn verejného prenosu zvukových a audiovizuálnych záznamov Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Úhorná
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
0.00 €
poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ODPADservis s.r.o.
30.00 €
poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Komunálna pisťovňa
134.86 €
použite hudobných diel Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
39.60 €
Prevod a nadobudnutie obchodných podielov v spoločnosti s ručením obmedzeným Odb.: Ing. Ladislav Eliaš
Dod.: Obec Úhorná
0.00 €
použitie hudobných diel Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
39.60 €
jednorázová hudobná produkcia Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
80.40 €
prenájom reklamnej plochy "Tjach Tag 7." Odb.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
prenájom reklamnej plochy "Tjach Tag 7." Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
150.00 €
prenájom reklamnej plochy "Tjach Tag 7." Odb.: STATSTAV s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
zber zhromažďovaných použitých batérií a akumulátorov Odb.: Obec Úhorná
Dod.: AKU-TRANS spol. s r.o.
0.00 €
zber zhromažďovaných použitých batérií a akumulátorov Odb.: Obec Úhorná
Dod.: AKU-TRANS spol. s r.o.
0.00 €
jednorázová hudobná produkcia Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
39.60 €
vedenie bežného účtu Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Umiestnenie reklamného panelu na akcii Tajch Tag 6 Odb.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Prenájom reklamnej plochy - Tajch Tag 6. Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
nájom OMV Odb.: Obec Úhorná
Dod.: PSBU obce Úhorná
0.22 €
Poskytovanie údajov zo súboru popisných a geodetických informácií Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
18.00 €
úprava pozemkov Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Štefan Franko
180.00 €
poskytovanie digitálnej ortofotomapy Odb.: Obec Úhorná
Dod.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
0.00 €
webový geografický systém Odb.: Obec Úhorná
Dod.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
24.50 €
zber, preprava a spracovanie elektroodpadu Odb.: Obec Úhorná
Dod.: H+EKO, spol. s r.o., Košice
0.00 €
Zmena zmluvy o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.14 €

Archív zmlúv

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár