Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 122)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
AS27-6/2022-reklama Tajch Tag 12 Prenájom reklamnej plochy Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100 €
3/2022/3-1 predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Ing. Michal Sasák
36.96 €
AS14-1-/2022 pomoc UKRAJINA Riešenie humanitárnej krízy Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
500 €
3/2022/3 Predaj nehnuteľnosti Odb.: Ing. Michal Sasák
Dod.: Obec Úhorná
36.96 €
AS27-5/2020 - dodatok 1/2022 Nájom OMV Odb.: Obec Úhorná
Dod.: PSBU obce Úhorná
0.26 €
AS27-4/2021 Zateplenie fasády Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Murárske práce Krompaský Ľubomír
3 000 €
AS27-3-2021 - odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo Odb.: Obec Úhorná
Dod.: WasteServis s.r.o.
48 €
AS27-2/2021 Aktivácia plnoletých členov domácnosti Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ÚPSVaR
0 €
AS27-1/2021 Realizácia činnosti-zákon o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ÚPSVaR
0 €
Dodatok č. 1 k zmluve 9508/2020 dodávka elektriny Odb.: Obec Úhorná
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
0 €
Dodatok č. 11 k zmluve 1/GL/2007 Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Brantner Nova, s.r.o.
0 €
334166-2021 - 2 Zriadenie záložného práva Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
32 035.66 €
334166-2021 - 1 Odovzdanie blankozmenky Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
32 035.66 €
334166-2021 Poskytnutie peňažných prostriedkov Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
32 035.66 €
309070Z837 Úprava zmluvných podmienok Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
32 035.66 €
AS4-1/2021 Zateplenie fasády Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Murárske práce Krompaský Ľubomír
5 000 €
AS12-2/2021 Poistenie - rekonštrukcie stršnej krytiny,zateplenia a bleskozvodu Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Komunálna pisťovňa
3.66 €
AS12-1/2021 Poistenie - Modernizácia a prestavba hygienických priestorov kultúrneho domu v obci Úhorná Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Komunálna pisťovňa
6.46 €
AS27-5/2020-1 Nájom OMV Odb.: Obec Úhorná
Dod.: PSBU obce Úhorná
0.25 €
AS6-1/2021 Odstránenie čiernej stavby Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Ján Krištofory
200 €
Generované portálom Uradne.sk

Archív zmlúv

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár