Obec Úhorná rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o poskytovaní služieb na úseku odpadového hospodárstva Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ODPADservis s.r.o.
48.00 €
Výmena strešnej krytina - Obecný úrad Odb.: Obec Úhorná
Dod.: STREŠNÉ CENTRUM - Šuňavský, s.r.o.
7211.00 €
Náklady na triedený zber v obci Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
2682.18 €
Licencia - podujatie so živou hudbou Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
0.00 €
Odchyt psov na území obce Odb.: Obec Úhorná
Dod.: TD, s.r.o.
120.00 €
Ceny za zber,prepravu a zneškodnenie KO,VO, NO Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
Licencia - podujatie so živou hudbou Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
39.60 €
Modernizácia a prestavba hygienických priestorov kultúrneho domu Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SIMA Plus Krompachy,s.r.o.
40096.80 €
Dôveryhodné služby - kvalifikovaná elektronická pečať Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Disig, a.s.
100.80 €
Oprava miestnej komunikácie Odb.: Obec Úhorná
Dod.: STRABAG, s.r.o.
1513.70 €
Oprava miestnej komunikácie Odb.: Obec Úhorná
Dod.: STRABAG, s.r.o.
18620.40 €
Predĺženie záväzku do 17.7.2023 Odb.: Obec Úhorná
Dod.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
29.40 €
Prenájom reklamnej plochy Odb.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Prenájom reklamnej plochy Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Licencia - podujatie so živou hudbou Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
80.40 €
audit účtovnej závierky 2018 Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Ing. Vladimír Vaščák
450.00 €
Tajch Tag 11. - reklamná plocha Odb.: STATSTAV s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Nájom pozemkov za odplatu. Odb.: Poľnohospodárske družstvo Helcmanovce
Dod.: Obec Úhorná
7.66 €
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Úhorná
Dod.: osobnyudaj.sk
24.00 €
poskytovanie hlasových služieb Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Úhorná
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
159.55 €
zber,preprava a zneškodnenie KO Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Úhorná
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
63.20 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Úhorná
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
0.00 €
Vyhotovenie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Tatra Ateliér, s.r.o.
2950.00 €
Spoločné verejné obstarávanie Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Komunál - Servis, s.r.o.
60.00 €
Prenájom reklamnej plochy Odb.: STATSTAV s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Súhlas - licencia podľa § 19 ods. 4 prísm. f) Autorského zákona Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
0.00 €
Prenájom reklamnej plochy Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Prenájom priestoru na reklamný panel Odb.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
audit účtovenej závierky a súladu výročnej správy Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Ing. Vladimír Vaščák
400.00 €
ochrana osobných údajov Odb.: Obec Úhorná
Dod.: osobnyudaj.sk
24.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Slovenský rybársky zväz vo Švedlári
Dod.: Obec Úhorná
50.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Úhorná
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
0.00 €
Popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
Súhlas - licencia podľa § 19 ods. 4 prísm. f) Autorského zákona Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
122.40 €
Bezodplatné vytvorenie a vedenie Klientskeho konta Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
0.00 €
program - správa registratúry Odb.: Obec Úhorná
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
19.80 €
Súhlas - licencia podľa § 19 ods. 4 prísm. f) Autorského zákona Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
39.60 €
zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Slovenský rybársky zväz vo Švedlári
Dod.: Obec Úhorná
50.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
zber do veľkoobjemových kontajnerov Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
Súhlas - licencia podľa § 19 ods. 4 prísm. f) Autorského zákona Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
80.40 €
Prenájom reklamnej plochy na akcii 9. ročník Tajch Tag Odb.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Prenájom reklamnej plochy na akcii 9. ročník Tajch Tag Odb.: STATSTAV s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Prenájom reklamnej plochy na akcii 9. ročník Tajch Tag Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Audit účtovnej závierky, audit výročnej správy Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Ing. Vladimír Vaščák
400.00 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Úhorná
Dod.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
24.50 €
zabezpečenie činností najmä na základe § 81 od. 7 a 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch Odb.: Obec Úhorná
Dod.: HU IRON s.r.o.
0.00 €
Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Úhorná na roky 2016-2022 Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ARTCOMP, s.r.o.
990.00 €
Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Úhorná
Dod.: H+EKO, spol. s r.o., Košice
0.00 €
nakladanie s použitými batériami a akumulátormi Odb.: Obec Úhorná
Dod.: AKU-TRANS spol. s r.o.
0.00 €
Udelenie súhlasu-licencie v zmysle autorského zákona Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
80.40 €
Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
Umiestnenie reklamného panelu Odb.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Základná škola s materskou školou v Smolníku
Dod.: Obec Úhorná
200.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Slovenský rybársky zväz vo Švedlári
Dod.: Obec Úhorná
50.00 €
Prenájom reklamnej plochy Odb.: STATSTAV s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Prenájom reklamnej plochy Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
doména,webhosting,záloha stránky,podpora Odb.: Obec Úhorná
Dod.: webex media, s.r.o.
12.00 €
web stránka obce Odb.: Obec Úhorná
Dod.: wbx, s.r.o.
250.00 €
prevádzka miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
Výkn verejného prenosu zvukových a audiovizuálnych záznamov Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Úhorná
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
0.00 €
poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva Odb.: Obec Úhorná
Dod.: ODPADservis s.r.o.
30.00 €
poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Komunálna pisťovňa
134.86 €
použite hudobných diel Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
39.60 €
Prevod a nadobudnutie obchodných podielov v spoločnosti s ručením obmedzeným Odb.: Ing. Ladislav Eliaš
Dod.: Obec Úhorná
0.00 €
použitie hudobných diel Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
39.60 €
jednorázová hudobná produkcia Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
80.40 €
prenájom reklamnej plochy "Tjach Tag 7." Odb.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
prenájom reklamnej plochy "Tjach Tag 7." Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
150.00 €
prenájom reklamnej plochy "Tjach Tag 7." Odb.: STATSTAV s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
zber zhromažďovaných použitých batérií a akumulátorov Odb.: Obec Úhorná
Dod.: AKU-TRANS spol. s r.o.
0.00 €
zber zhromažďovaných použitých batérií a akumulátorov Odb.: Obec Úhorná
Dod.: AKU-TRANS spol. s r.o.
0.00 €
jednorázová hudobná produkcia Odb.: Obec Úhorná
Dod.: SOZA
39.60 €
vedenie bežného účtu Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Umiestnenie reklamného panelu na akcii Tajch Tag 6 Odb.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
Prenájom reklamnej plochy - Tajch Tag 6. Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Úhorná
100.00 €
nájom OMV Odb.: Obec Úhorná
Dod.: PSBU obce Úhorná
0.22 €
Poskytovanie údajov zo súboru popisných a geodetických informácií Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
18.00 €
úprava pozemkov Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Štefan Franko
180.00 €
poskytovanie digitálnej ortofotomapy Odb.: Obec Úhorná
Dod.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
0.00 €
webový geografický systém Odb.: Obec Úhorná
Dod.: GEODETICCA VISION, s.r.o.
24.50 €
zber, preprava a spracovanie elektroodpadu Odb.: Obec Úhorná
Dod.: H+EKO, spol. s r.o., Košice
0.00 €
Zmena zmluvy o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Úhorná
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.14 €

Archív zmlúv

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár