Pozemkové spoločenstvo

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Úhorná bolo založené zmluvou o založení pozemkového spoločenstva podľa §-u 12 zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a podľa §-u 18 ods. 2 písm. d Občianskeho zákonníka.

Oficiálna stránka PSBU obce Úhorná :  https://psbu-uhorna.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár