Kontakty

Toto webové sídlo www.uhorna.sk spravuje Obec  Úhorná je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Úhorná

Adresa:
Obecný úrad Úhorná
Úhorná 29
055 67  Úhorná

IČO:  00329711
DIČ: 2021259482

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Gelnica
Región: Hnilecká dolina 
Počet obyvateľov: 140
Rozloha: 882,7 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1383

Všeobecné informácie: obec@uhorna.sk
Podateľňa: obec@uhorna.sk
Starosta: Roman König, tel: 053/489 72 03, 0908 440 928, e-mail: starosta@uhorna.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec@uhorna.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 053 / 489 72 03

E-mail: obec@uhorna.sk

Kompetencie:
Obec Úhorná je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Úhorná je zriadený na Miestnom úrade v Gelnici, Hlavná 1, Ing. Hamráková, tel.0905 247 740

Úradné hodiny: 

Pondelok   07.00 - 12.00
Utorok 07.00 - 12.00
Streda 07.00 - 12.00
Štvrtok 07.00 - 12.00
Piatok

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár