Obec Úhorná rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 24.06.2019

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

24. júna 2019 o 15:30 h

v priestoroch obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Prerokovanie programu zasadnutia.
 3. Kontrola uznesení.
 4. Prerokovanie:
 • Záverečný účet obce za rok 2018, stanovisko hlavnej kontrolórky k ZÚ
 • Individuálna výročná správa za rok 2018
 • Správa nezávislého audítora za rok 2018
 • Správa hlavnej kontrolórky za I. polrok 2019, návrh plánu činnosti na II. polrok 2019
 • Dotácia na opravu oplotenia cintorína – zmena účelu použitia
 • Dotácia na opravu a modernizáciu miestnych komunikácií – Ministerstvo financií
 1. Rôzne:
 • Tajch Tag 11. ročník
 1. Návrh na uznesenia.
 2. Záver.

§ 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

„Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.“

Roman König

starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár