Obec Úhorná rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 13.12.2018

O Z N A M

V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

13. decembra 2018 o 15:30 h

v priestoroch obecného úradu.

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Prerokovanie a schválenie programu zasadnutia.
  3. Plnenie uznesení.
  4. Prerokovanie:
  • Rozpočet obce na roky 2019, 2020 a 2021 + stanovisko hlavného kontrolóra.
  • Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.
  1. Rôzne.
  • Zvyšovanie poplatkov za uskladňovanie odpadu.
  1. Návrh na uznesenia.
  2. Záver.

§ 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

„Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.“

V Úhornej dňa 10. decembra 2018.

Roman König

starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár