Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - vymenovanie zapisovateľa

 03.08.2018

OBEC  ÚHORNÁ

     IČO: 329711

    DIČ: 2021259482

                                                                                                                      V Úhornej 3.8.2018

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

Voľby do orgánov samosprávy obcí – „2018“.

Ako starosta obce vymenúvam v zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za zapisovateľa miestnej volebnej komisie:

Mgr. Mikuláš Barna, Úhorná č. 101

Roman König

starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár