Obec Úhorná rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 27.10.2021

O Z N A M

V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

27.10.202113:00 h v priestoroch obecného úradu.

Vstup na zasadnutie - s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, respirátor FFP2), dezinfekcia rúk pri vstupe do priestorov obecného úradu, rešpektovanie pokynov na rozmiestnenie zúčastnených.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Prerokovanie programu zasadnutia.
 3. Kontrola uznesení.
 4. Prerokovanie:
 • Čerpanie prostriedkov z rezervného fondu
 • Plán kontrolnej činnosti na IV. štvrťrok 2021
 • Voľba prísediaceho – návrh kandidáta
 1. Rôzne:
 • Rekonštrukcia kultúrneho domu.
 • Aktuálne informácie.
 • Iné.
 1. Návrh na uznesenia.
 2. Záver.

§ 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

„Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.“

V Úhornej dňa 22. októbra 2021.

Roman König

starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár